Analytische Therapie volgens Jung

Wanneer?

Er zijn allerlei redenen om “in therapie” te gaan.
Het is vaak moeilijk een therapeut te vinden, die geschikt lijkt voor jou “probleem”. Vaak gaat het om symptomen en gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Gevoelens van angst, lusteloosheid, depressief gevoel, verminderde energie, weinig levenslust, gevoelens van eenzaamheid, gestoort sociaal gedrag zijn allemaal een reden om te zoeken naar een therapeut die kan helpen deze gevoelens te verminderen. (zie
klachten)

Ook voor hen die al eerder met psychotherapie in aanraking zijn geweest en die symptomen vertonen zoals beschreven in de
DSM IV is de Analytische therapie geschikt. Symptomen als dwangneurosen, angst- en stemmingsstoornissen, dissociatieve stoornissen, eet-, slaap- en seksuele stoornissen, maar ook persoonlijkheidsstoornissen kunnen met Analytische therapie goed behandeld worden.