Analytische Therapie volgens Jung

Klachten

Klachten kunnen zich uiten op psychisch, maar ook op lichamelijk vlak. Ze zijn symptomen van een verstoort psychisch evenwicht en hun oorzaken kunnen individueel zeer verschillen. Hier volgt een lijst van klachten waar Analytische therapie iets aan kan doen. De lijst is onvolledig en mocht je klacht er niet worden genoemd of heb je vragen aarzel niet te mailen of te bellen.

Stemmingswisselingen en gevoelens van depressiviteit
Lusteloosheid en gevoelloosheid
Angstgevoelens en fobieën
Stressgevoelens
Problemen op sociaal vlak
Problemen ten gevolge van werk of werkloosheid
Problemen ten gevolge van echtscheiding
Slaapproblemen
Seksuele problemen
Eetproblemen
Rouwverwerking
Traumaverwerking en incestverwerking
Dwangmatig handelen en obsessie
Dissociatieve stoornissen
Aanpassingsstoornissen
Persoonlijkheidstoornissen

Daarnaast kunnen er onverklaarbare lichamelijke klachten zijn die het gevolg van een verstoort psychisch evenwicht zijn:

Maagklachten
Hyperventilatie
Vermoeidheid
Spierklachten met name in nek en rug
Hoofdpijn
Algemene gevoelens van onrust en stress.
Snel zweten
Huidklachten en astma

Dit is slechts een lijst van de vele lichamelijke klachten die gepaard kunnen gaan met een verstoort psychisch evenwicht. Meer hierover? Zie
Acupunctuur