Analytische Therapie volgens Jung

Hoe werkt het?

De therapie is er op gericht dat je meer contact krijgt met je belevingswereld, die je niet bewust bent. Hierdoor krijg je meer zicht op hoe jou psyche functioneert. Omdat ieder zijn eigen unieke psychische structuur heeft gaat het altijd om een persoonlijke zoektocht.
Er zijn veel verhalen en mythen geschreven waarin de mannelijke of vrouwelijke hoofdpersoon zijn eigen opdracht heeft en deze op zijn eigen wijze uitvoert. In sommige verhalen kunnen we onze eigen psychische weg herkennen. Bekend zijn bijvoorbeeld de boeken van J.S. Bolen waarin zij de griekse goden ziet als vertegenwoordigers van de verschillende karaktrekken in de mens. De gekwetste vrouw is als Persephone die geschaakt wordt door duistere mannen zoals Hades uit de onderwereld. Een Athena is een vrouw die zich ophoudt in de zakenwereld. Zeus haar vader zien we in dezelfde omgeving functioneren, terwijl een Dionysus zich terugtrekt uit de maatschappij, om zich bezig te houden met de liefde of gaat experimenteren met drugs.

Dit zijn allemaal zogenaamde archetypische beelden. Deze
archetypen zijn bij ieder mens op hun eigen manier actief. Door te kijken naar wat zich via de beleving vanuit het niet bewuste gedeelte van de psyche aandient, word je je steeds bewuster van jou individuele mythe. De fantasie van iemand geeft aan wat er diep in hem leeft en wat vorm wil krijgen. Het is de energie van waaruit we leven. Wordt deze geblokkeerd, dan worden we depressief en vertonen we allerlei symptomen die ons moeilijker laten functioneren.

Omdat het hier om een individuele zoektocht gaat is de Analytisch therapeut meer een gids en raadsman dan een leraar. Hij zal proberen je te begeleiden en je helpen bij de zoektocht naar wie je werkelijk bent en die je uiteindelijk bestemd bent te moeten worden. Archetypen, de onbewuste stuurmechanismen kunnen tijdelijk onderdrukt worden, maar om gezond en stabiel te functioneren, moeten we ze een plaats geven in ons dagelijks leven. Hetj zijn autonoom werkende energieën die alles doen om zich te verwezenlijken en vorm te krijgen.