Analytische Therapie volgens Jung

Carl G. Jung

Carl Gustav Jung (1875-1961) is de grondlegger van de Analytische therapie.
Als leerling van Freud erkende hij een onbewust deel in de psyche. Het verschil met zijn leermeester is, dat hij het onbewuste zag als een gebied van de psyche waarin onze talenten verborgen liggen. Freud zag het onbewuste als een afvalbak waarvan we alleen maar last hebben. Zijn grootste deel van zijn leven besteedde Jung aan het in kaart brengen van dit onbewuste. Hij noemde de talenten of onbewuste krachtvelden complexen en archetypen, die in de loop van ons leven bewust gemaakt kunnen worden.

Dit proces van bewustwording noemde hij 'individuatie'. Freud zag de Libido van de mens als seksuele energie. Jung stelde dat Libido meer was dan alleen seksuele energie, maar de totale energie van de psyche. Doordat de Analytische therapie voortgekomen is uit de psychoanalyse zijn er ook veel raakvlakken. Termen als projectie en verdringing bijvoorbeeld worden door beiden gebruikt.

Klik hier voor meer informatie over zijn leven en werk.